nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 21 zadań
Zadania z matematyki z wybraną frazą: 'wykres' tutaj opis tylko do matematyki: w serwisie znajdziesz zadania z wszystkich poziomów edukacyjnych w Polsce. Info

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji ##f##
Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór wartości funkcji ##f##
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja ##f## jest malejąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 13:53:48
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej ##f\left ( x \right )=ax+b##, gdzie ##a>0## i ##b<0##. Wskaż ten wykres

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:38:27
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj wykres funkcji ##f(x)=2x-3##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-09-13 09:56:50
Etap: Szkoła ponadgimnazjalna
Dział: Potęgi
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji kwadratowej, której wykres przedstawiono na rysunku.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-22 11:22:50
Etap: Szkoła ponadgimnazjalna
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji kwadratowej, której wykres przedstawiono na rysunku.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-07-22 15:48:02
Etap: Szkoła ponadgimnazjalna
Dział: Funkcja kwadratowa
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=\left ( x-3\right )^2-2## nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu

A. ##y=-3##                B. ##y=-1##                C. ##y=1##                D. ##y=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-24 15:28:22
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne przykładowe
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##y=f\left ( x \right )## określona dla ##x\epsilon \left \langle -1,8 \right \rangle##, której wykres jest przedstawiony na rysunku:
Wskaż zbiór wartości tej funkcji.

A. ##\left \{ -1,0,1, 2,3, 4,5,6,7,8 \right \}##     B. ##\left ( -1,4 \right )##     C. ##\left \langle -1,4 \right \rangle##    D. ##\left \langle -1,8 \right \rangle##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-24 15:19:02
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne przykładowe
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku ##1##. jest przedstawiony wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Funkcja przedstawiona na rysunku ##2##. jest określona wzorem

A. ##y=f\left ( x \right )+2## B. ##y=f\left ( x \right )-2##  C. ##y=f\left ( x-2 \right )##  D. ##y=f\left ( x+2 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 18:28:06
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne przykładowe
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej ##y = ax+ b## takiej, że ##a > 0## i ##b < 0## ?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:34:20
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
wykres funkcji liniowej
wykres funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej ##f## jest przedział ##\left ( -\infty ,3 \right \rangle##. Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji ##f## ?
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:30:30
Etap: :: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Matematyka

ciąg arytmetyczny / ciąg geometryczny / ciągi liczbowe / dowodzenie w geometrii / działania na potęgach / dzielenie potęg / dzielenie potęg 1 / dzielenie potęg 2 / dzielenie potęg 3 / funkcja kwadratowa / funkcja liniowa / funkcje trygonometryczne / interpretacja graficzna nierówności / kombinatoryka / kąt wpisany / kąt środkowy / logarytmy / mediana / mnożenie i dzielenie potęg / mnożenie i dzielenie potęg 1 / mnożenie potęg / mnożenie potęg 2 / nierówności / nierówności kwadratowe / nierówności liniowe / nierówności tożsamościowe / nierówności z wartością bezwzględną / obliczanie potęgi / obliczanie wartości wyrażeń / odchylenie standardowe / odejmowanie sum algebraicznych / okrąg / opuszczanie nawiasów / ostrosłupy / pierwiastki równania / potęga o wykładniku naturalnym 1 / potęga o wykładniku naturalnym 2 / potęga o wykładniku naturalnym 6 / potęgi / potęgowanie potęgi / potęgowanie potęgi 1 / potęgowanie potęgi 3 / prawdopodobieństwo / prawdopodobieństwo klasyczne / procenty / prostokąt / rachunek prawdopodobieństwa / rozkład wielomianu na czynniki / równania / równania kwadratowe / równania liniowe / równania sprzeczne / równania wielomianowe / równania wymierne / równania z wartością bezwzględną / równanie okręgu / statystyka / stożek / sumy algebraiczne / sześcian / trójkąt równoboczny / trójkąt równoramienny / twierdzenie pitagorasa / układy równań / układy równań liniowych / układy równań liniowych 1 / układy równań liniowych 2 / układy równań liniowych 4 / układy równań liniowych 6 / wartość bezwzględna / wielomiany / wykres funkcji / wyrazy ciągu / wzory skróconego mnożenia / własności funkcji / zadania na dowodzenie / zamiana liczby na potęgę / zapisywanie potęgi / zbiór wartości funkcji / średnia arytmetyczna / średnia ważona